ทำไมต้องเลือก

โครงการ Active Living

บริการตรวจสุขภาพ
จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลและตรวจสุขภาพทุกวันพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยรู้สึกผิดปกติสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์คอยให้
คำปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที

ทางเรามีทีมแพทย์ที่พร้อมคอยให้คำปรึกษาต่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งทำการวางแพทย์การรักษา เพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคต ทางด้านโครงการมีคลินิก และร้านขายยาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย

มีประสบการณ์ในการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ

ด้วยประสบการณ์การดูแล และฟื้นฟูสุขภาพคนวัยเกษียณตามมาตรฐานสากล
ของ “บ้านลลิสา” เรามีนวัตกรรมในการดูแลให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยในทุกย่างก้าว

ออกแบบทั้งภายนอก และภายใน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนวัยเกษียณ

ที่พักของโครงการผ่านการออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้เหมาะกับการพักผ่อน
ของคนวัยเกษียณเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมที่สุด

เสริมสร้างความสุขกาย
และใจด้วยกิจกรรมกายภาพและสันทนาการ

ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมทุกวันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจรวมถึงการสร้างสังคมให้กับผู้พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
โรคสมองเสื่อม หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนวัยเกษียณ

มีหลากหลายโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนวัยเกษียณ

โครงการ Active Living เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เครือ บ้านลลิสา กรุ้ป
ซึ่งการดูแลอีกหลากหลายรูปแบบเช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , Wellness Center
และ Home Care Service เป็นต้น

อำนวยความสะดวก
ระหว่างใช้สิทธิ์อยู่ตลอดชีวิต

ผู้พักอาศัยในโครงการ Active Living สามารถย้ายสาขาโครงการ
Active Living ในเครือบ้านลลิสาได้ทั่วประเทศ

ทำไมต้องเลือก

โครงการ Active Living

บริการตรวจสุขภาพ
จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลและตรวจสุขภาพทุกวันพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยรู้สึกผิดปกติสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์คอยให้
คำปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที

ทางเรามีทีมแพทย์ที่พร้อมคอยให้คำปรึกษาต่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งทำการวางแพทย์การรักษา เพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคต ทางด้านโครงการมีคลินิก และร้านขายยาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย

มีประสบการณ์ในการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ

ด้วยประสบการณ์การดูแล และฟื้นฟูสุขภาพคนวัยเกษียณตามมาตรฐานสากล
ของ “บ้านลลิสา” เรามีนวัตกรรมในการดูแลให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยในทุกย่างก้าว

ออกแบบทั้งภายนอก และภายใน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนวัยเกษียณ

ที่พักของโครงการผ่านการออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้เหมาะกับการพักผ่อน
ของคนวัยเกษียณเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมที่สุด

เสริมสร้างความสุขกาย
และใจด้วยกิจกรรมกายภาพและสันทนาการ

ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมทุกวันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจรวมถึงการสร้างสังคมให้กับผู้พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
โรคสมองเสื่อม หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนวัยเกษียณ

มีหลากหลายโครงการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนวัยเกษียณ

โครงการ Active Living เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เครือ บ้านลลิสา กรุ้ป
ซึ่งการดูแลอีกหลากหลายรูปแบบเช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , Wellness Center
และ Home Care Service เป็นต้น

อำนวยความสะดวก
ระหว่างใช้สิทธิ์อยู่ตลอดชีวิต

ผู้พักอาศัยในโครงการ Active Living สามารถย้ายสาขาโครงการ
Active Living ในเครือบ้านลลิสาได้ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม