Service

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลและตรวจสุขภาพทุกวันพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยรู้สึกผิดปกติสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

เสริมสร้างความสุขกายและใจด้วยกิจกรรมกายภาพและสันทนาการ

กิจกรรมภายภาพและสันทนาการจะเป็นบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักในโครงการโดยจะเป็นโปรแกรมออกกำลังกายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดจึงมีความปลอดภัยและยังทำให้ผู้เข้าพักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสโดยนอกจากจะมีกิจกรรมกายภาพแล้วผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำและห้อกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่นจัดตั้งชมรมและกิจกรรมท่องเที่ยวภายนอกศูนย์อีกด้วย

บริการโทรเวชกรรม (TELEMEDICINE) เพื่อความสะดวกที่เหนือกว่า

เป็นอีกบริการหนึ่งสำหรับผู้เข้าพักที่มีอาการป่วยหรือไม่สบายและต้องการปรึกษาแพทย์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปพบแพทย์ด้วยตัวเองโดยจะเป็นการสอบถามเพื่อตรวจสอบอาการป่วยเบื้องต้นจากทีมแพทย์ของบ้านลลิสาเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้เข้าพักสามารถปรึกษาแพทย์อย่างรวดเร็วฉับไวกรณ๊รู้สึกไม่สบายเพื่อที่จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีอาการป่วยหรือไม่สบาย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับช่วยเหลือและดูแลการใช้ชีวิต

เรามีบริการการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กด้วยนวัติกรรมใหม่อย่าง TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS) ซึ่งจะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อชากล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งพบบ่อยในหมู่ผู้สูงอายุศูนย์ของเรามีเครื่องติดตามตัวที่สามารถตรวจสอบการล้มและขอความช่วยเหลือแบบคล้องคอจาก DOCARE มอบให้กับผู้เข้าพักทุกท่านเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าพักล้มเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือขณะอยู่คนเดียวในห้องพัก

บริการแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกระหว่างใช้สิทธิ์อยู่ตลอดชีวิต

ทางบ้านลลิสามีการออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้เข้าพักได้ใช้ในการเปลี่ยนสาขาหากผู้เข้าพักอยากเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ที่มีสาขาของโครงการ ACTIVE LIVING ตั้งอยู่นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบคิวการเข้าพักแบบ REALTIME ในทุกสาขาของโครงการ

Service

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลและตรวจสุขภาพทุกวันพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยรู้สึกผิดปกติสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

เสริมสร้างความสุขกายและใจด้วยกิจกรรมกายภาพและสันทนาการ

กิจกรรมภายภาพและสันทนาการจะเป็นบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักในโครงการโดยจะเป็นโปรแกรมออกกำลังกายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดจึงมีความปลอดภัยและยังทำให้ผู้เข้าพักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสโดยนอกจากจะมีกิจกรรมกายภาพแล้วผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำและห้อกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่นจัดตั้งชมรมและกิจกรรมท่องเที่ยวภายนอกศูนย์อีกด้วย

บริการโทรเวชกรรม (TELEMEDICINE) เพื่อความสะดวกที่เหนือกว่า

เป็นอีกบริการหนึ่งสำหรับผู้เข้าพักที่มีอาการป่วยหรือไม่สบายและต้องการปรึกษาแพทย์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปพบแพทย์ด้วยตัวเองโดยจะเป็นการสอบถามเพื่อตรวจสอบอาการป่วยเบื้องต้นจากทีมแพทย์ของบ้านลลิสาเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้เข้าพักสามารถปรึกษาแพทย์อย่างรวดเร็วฉับไวกรณ๊รู้สึกไม่สบายเพื่อที่จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีอาการป่วยหรือไม่สบาย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับช่วยเหลือและดูแลการใช้ชีวิต

เรามีบริการการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กด้วยนวัติกรรมใหม่อย่าง TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS) ซึ่งจะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อชากล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งพบบ่อยในหมู่ผู้สูงอายุศูนย์ของเรามีเครื่องติดตามตัวที่สามารถตรวจสอบการล้มและขอความช่วยเหลือแบบคล้องคอจาก DOCARE มอบให้กับผู้เข้าพักทุกท่านเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าพักล้มเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือขณะอยู่คนเดียวในห้องพัก

บริการแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกระหว่างใช้สิทธิ์อยู่ตลอดชีวิต

ทางบ้านลลิสามีการออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้เข้าพักได้ใช้ในการเปลี่ยนสาขาหากผู้เข้าพักอยากเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ที่มีสาขาของโครงการ ACTIVE LIVING ตั้งอยู่นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบคิวการเข้าพักแบบ REALTIME ในทุกสาขาของโครงการ

Service

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน

มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลและตรวจสุขภาพทุกวันพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้พักอาศัยรู้สึกผิดปกติสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

เสริมสร้างความสุขกายและใจด้วยกิจกรรมกายภาพและสันทนาการ

กิจกรรมภายภาพและสันทนาการจะเป็นบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักในโครงการโดยจะเป็นโปรแกรมออกกำลังกายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดจึงมีความปลอดภัยและยังทำให้ผู้เข้าพักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสโดยนอกจากจะมีกิจกรรมกายภาพแล้วผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำและห้อกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่นจัดตั้งชมรมและกิจกรรมท่องเที่ยวภายนอกศูนย์อีกด้วย

บริการโทรเวชกรรม (TELEMEDICINE) เพื่อความสะดวกที่เหนือกว่า

เป็นอีกบริการหนึ่งสำหรับผู้เข้าพักที่มีอาการป่วยหรือไม่สบายและต้องการปรึกษาแพทย์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปพบแพทย์ด้วยตัวเองโดยจะเป็นการสอบถามเพื่อตรวจสอบอาการป่วยเบื้องต้นจากทีมแพทย์ของบ้านลลิสาเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้เข้าพักสามารถปรึกษาแพทย์อย่างรวดเร็วฉับไวกรณ๊รู้สึกไม่สบายเพื่อที่จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีอาการป่วยหรือไม่สบาย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับช่วยเหลือและดูแลการใช้ชีวิต

เรามีบริการการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กด้วยนวัติกรรมใหม่อย่าง TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS) ซึ่งจะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อชากล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งพบบ่อยในหมู่ผู้สูงอายุศูนย์ของเรามีเครื่องติดตามตัวที่สามารถตรวจสอบการล้มและขอความช่วยเหลือแบบคล้องคอจาก DOCARE มอบให้กับผู้เข้าพักทุกท่านเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าพักล้มเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือขณะอยู่คนเดียวในห้องพัก

บริการแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกระหว่างใช้สิทธิ์อยู่ตลอดชีวิต

ทางบ้านลลิสามีการออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้เข้าพักได้ใช้ในการเปลี่ยนสาขาหากผู้เข้าพักอยากเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ที่มีสาขาของโครงการ ACTIVE LIVING ตั้งอยู่นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบคิวการเข้าพักแบบ REALTIME ในทุกสาขาของโครงการ

ติดต่อสอบถาม