ปัญหาวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

ขาดการวางแผนล่วงหน้าด้านการเงิน
ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

สถานที่พักอาศัยไม่ได้สร้างมาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

มีความเสี่ยงอันตราย
เมื่อต้องพักอาศัยโดยไม่มีผู้ดูแล

ขาดกิจกรรม สังคม
ที่ส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรคทางสมอง

คำถามที่หลายท่านเป็นกังวลในเรื่องของอนาคตบั้นปลายที่ไม่มีความมั่นคง
ทาง “บ้านลลิสา” มีคำตอบให้ด้วย

โครงการ Active Living

โครงการ ACTIVE LIVING คืออะไร?

ด้วยประสบการณ์ในด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nursing Home ของเครือบ้านลลิสา เราได้เล็งเห็นว่ายังมีกลุ่มคนวัยเกษียณที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่อยากมีสังคม และกิจกรรมคลายเหงา อีกทั้งไม่อยากเป็นภาระลูกหลานให้คอยเฝ้าระวังดูแลตลอดเวลา ทางบ้านลลิสาจึงได้เปิดตัว
โครงการใหม่ล่าสุด อย่างโครงการ Active Living ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มคนวัยเกษียณ ได้เข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

เราออกแบบที่พัก และบริการของโครงการให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนวัยเกษียณด้วยบริการ ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ อย่างครบครันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัยจะมีสุขภาพ พลาอนามัยที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่จัดสรรเป็นอย่างดี รวมถึงบริการด้านการแพทย์อื่นๆ ภายในโครงการ เช่น คลินิก และร้านขายยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักในโครงการ

ติดต่อสอบถาม