Project Condition

เงื่อนไขโครงการ

ซื้อกรรมสิทธิ์

โครงการ Active Living มีสาขาและห้องพักหลากหลายรูปแบบ 

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเพื่ออยู่เอง หรือซื้อเพื่อการลงทุนที่มั่นคง

คนวัยเกษียณที่ต้องการเข้าพักในโครงการ Active Living สามารถเข้ามาซื้อห้องพักในโครงการของเราได้ในราคาที่เอื้อมถึง
พร้อมกับสามารถเข้าใช้บริการด้านการแพทย์ และสุขภาพต่างๆ ของโครงการ 
สำหรับผู้ที่สนใจโครงการแต่ยังไม่พร้อมเข้าอยู่ ท่านสามารถซื้อห้องเพื่อการลงทุนได้ โดยผู้ที่ลงทุนสามารถซื้อห้อง และให้ทางโครงการ Active Living
นำมาบริหารได้ 10 ปี และแบ่งผลตอบแทนให้กับนักลงทุน เมื่อครบกำหนด 10 ปี นักลงทุนสามารถเข้ามาใช้อาศัยในห้องที่ท่านซื้อไว้ได้ตามปกติ

สำหรับการซื้อเพื่อการลงทุนในโครงการ Active Living 
ทางโครงการจะนำห้องชุดของผู้ซื้อมาบริหารให้เป็นเวลา 10 ปี เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยระยะสั้น
และปันผลกำไรให้กับนักลงทุน หลังจากนั้นผู้ซื้อจะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติ 

สาขาโครงการ
Seaside City Active Living Hua Hin
By Baan Lalisa

ราคาห้อง เริ่มต้นที่ 2,000,000 บาท
กรณีซื้อเพื่อการลงทุน จะติดสัญญา 10
การันตีผลตอบแทน 9% ของราคาห้อง นาน 3 ปี 

บริการ

ทีมพยาบาลดูแลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกวัน

จัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริม
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ

บริการโทรเวชกรรม
(Telemedicine) กับแพทย์

บริการปรึกษากับแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน

จัดเตรียมยาสามัญและเวชภัณฑ์
เบื้องต้นให้แก่สมาชิกทุกคน

แกลเลอรี่

ติดต่อสอบถาม